Personvern

På XXXX er vi dedikerte til å tilby et bredt spekter av tjenester, samtidig som vi ivaretar ditt personvern. Vi anerkjenner betydningen av å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler i forbindelse med bruk av våre tjenester.

Personopplysninger inkluderer all informasjon som kan knyttes til deg som individ, som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, og annen relevant informasjon som er nødvendig for å gi deg tilgang til våre tjenester.

Vi overholder personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) for å sikre at dine data behandles på en sikker og lovlig måte. I vår Personvernerklæring finner du detaljert informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger, formålene med behandlingen, dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

Vår forpliktelse er å være åpne og gi deg kontroll over dine egne personopplysninger, samtidig som vi tilbyr deg tilgang til våre tjenester.

Personopplysninger inkluderer alle typer data og informasjon som kan identifisere deg som individ.

Vi har en daglig leder som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Selv om det daglige ansvaret for disse oppgavene kan delegeres innad i organisasjonen, forblir det overordnede ansvaret for personvernet hos lederen. Denne rollen sikrer at alle aspekter av personvern blir håndtert i tråd med gjeldende lover og retningslinjer, og at organisasjonen forholder seg til de høyeste standarder for databeskyttelse.

Hos oss vil vi be om ditt samtykke før vi starter registreringsprosessen dersom behandlingen av dine personopplysninger ikke er påkrevd ved lov. Du har alltid muligheten til å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt oss vedrørende bruk av dine personopplysninger. Å trekke tilbake ditt samtykke vil primært påvirke fremtidig behandling av disse dataene. Dette sikrer at vi respekterer dine valg og personvern, og behandler dine opplysninger i samsvar med dine preferanser.

På XXX oppbevarer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. Etter at dette formålet er oppfylt, vil opplysningene kun bli bevart dersom annet lovverk krever lengre lagringstid.

Når du fyller ut skjemaer på vår nettside, blir informasjonen lagret på en server som administreres av en pålitelig tjenesteleverandør. Denne serveren overholder EU-lovgivningen, noe som sikrer at dine personopplysninger ikke blir overført ut av Europa. Dette gir en ekstra garanti for at personvernet ditt ivaretas på en trygg og lovlig måte.

Alle har rett til grunnleggende informasjon om behandlingen av sine personopplysninger. Hos Malejo.no har du rett til å be om innsyn i de opplysningene vi har om deg, samt informasjon om hvordan disse behandles.

For å forespørre innsyn, kan du kontakte vår daglige leder.

Dersom du oppdager at informasjonen vi har om deg er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å be om at den blir korrigert eller slettet. Vi vil vurdere din forespørsel og finne den mest hensiktsmessige måten å imøtekomme ditt krav på, samtidig som vi sikrer dine rettigheter og overholder gjeldende lovkrav.